Lidmaatschap

Wat kan Circulaire Club – De Emmerik betekenen voor jou?

De club is een gemeenschap van bedrijven, (onderwijs)instellingen, instanties en ZZP-ers die samen de circulaire economie waar maken. De leden kennen elkaar, inspireren elkaar en gunnen elkaar opdrachten. Dus niet alleen praten over circulaire economie maar dat ook daadwerkelijk samen doen. De club is nog in oprichting en heeft nog geen eigen formele rechtsvorm. Waarschijnlijk wordt de club bij voldoende deelname een coöperatie of een vereniging. Tot die tijd is Stichting De Emmerik verantwoordelijk voor de club.

De thuisbasis van de circulaire club is hub De Emmerik. De fysieke hub De Emmerik staat op het terrein waar nu de elektriciteitscentrale gesloopt wordt. Daar ontstaat letterlijk ruimte voor de nieuwe economie. In de eerste fase is Hub De Emmerik een tijdelijke voorziening (containerhub) op Hollandiaweg 15. De intentie is om later een permanente hub te realiseren op (ongeveer) dezelfde locatie.

Club.emmerik-nijmegen.nl

Dit is een eigen virtuele ontmoetingsplaats, een platform in ontwikkeling, met de bedoeling interactie tussen de leden te creëren. Via deze virtuele ontmoetingsplaats kunnen leden elkaars profiel zien, vraag en aanbod matchen, nieuwsberichten plaatsen etc. Om de interactie niet alleen online te laten plaatsvinden kunnen leden via het platform collega leden uitnodigen voor een live bijeenkomst (bijvoorbeeld een netwerkborrel) op hun eigen locatie.

LAB360 bijeenkomsten

De LAB360 workshops worden georganiseerd vanuit een concrete vraag van een van de deelnemers. Via de werkgroep worden alle leden uitgenodigd om mee te doen aan de LAB360. De diversiteit (cross-overs) van deskundigheid en ervaring van de aanwezige leden genereert nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen en oplossingsrichtingen. Een LAB360 levert meer dan alleen het antwoord op de vraag, het versterkt de onderlinge kennismaking en kennisdeling, daarnaast kan een LAB360 tot toekomstige samenwerkingen leiden.

De LAB360 bijeenkomsten worden georganiseerd ten behoeve van de leden. De kosten worden in beginsel gedragen door een van de leden die – in overleg met de organisatie – de centrale vraagstelling formuleert en betrokken is bij de inhoudelijke voorbereidingen.

LAB360 vraag stellen

Lidmaatschap geeft de mogelijkheid om LAB360 vragen te stellen. De kosten van de LAB360 worden in beginsel gedragen door het lid dat de LAB360 vraagstelling formuleert. De kosten van een LAB360 sessie bedragen N of € 2.500,- ex BTW  ten behoeve van voorbereiding, begeleiding, maaltijd en locatiehuur.

De LAB360 bijeenkomsten winnen aan waarde als we er meerdere kunnen uitvoeren. Daarom vragen we bedrijven vanaf 10 medewerkers om bij aanmelding ten minste één LAB360 sessie af te nemen en bedrijven en instellingen van meer dan 50 werknemers om te overwegen om jaarlijks een sessie te laten organiseren. Naast het standaard format en kostenplaatje is uiteraard ook maatwerk bespreekbaar.

Circulair betalingsstelsel

Het circulair betaalmiddel Novio Euro (N) bevordert de lokale circulaire economie doordat deelnemers elkaar voor de afgenomen goederen en diensten kunnen betalen met Novio Euro. De Novio Euro is niet alleen een betaalmiddel, maar ook een bepaalmiddel. Middels betalingen in Novio Euro bepaal je dat geld veel langer binnen de reële regionale economie blijft. Want met de Novio Euro kun je niet beleggen en je krijgt ook geen rente. De bedoeling is dat deze rekening stimuleert om eerst in de eigen regio te kijken of er een aantrekkelijke zakenpartner is.

Alle leden (zie lidmaatschappen onderstaand) krijgen binnenkort een rekening courant Novio Euro.  Deze rekening-courant kan in de boekhouding worden opgenomen als een extra bankrekening.  De waarde van de nieuwe munt is gelijk aan de euro. Er zijn bij aanvang mogelijke beperkingen aan de besteedbaarheid. Dat wordt opgelost door nadrukkelijk bedrijven uit te nodigen om te betalen met, of te ontvangen in, Novio Euro. Dat vergroot de mogelijkheden voor alle aangesloten bedrijven. Meer info op: www.novio-euro.nl

Circulaire HUB, bedrijfsverzamelgebouw

De circulaire Hub De Emmerik is de fysieke thuisbasis en zal meegroeien met de omvang en ambitie van de club. In de eerste fase gaat het om een tijdelijke voorziening (containerhub) gericht op het realiseren van de permanente hub op de bedrijvencampus. Daar is in ieder geval de (circulaire) logistieke functie nu al actief.

Leden van de circulaire club kunnen ruimte huren in de Hub. Informeer naar de mogelijkheden. Bij het hanteren van de huurkosten wordt uitgegaan van kostendekking, geen winstoogmerk. 

Lidmaatschappen ‘Circulaire Club – De Emmerik’

Binnen deze circulaire club zijn verschillende lidmaatschappen mogelijk. Bedrijven, (onderwijs) instellingen, instanties, ZZP-ers en studenten kunnen lid worden.

Het lidmaatschap geeft de mogelijkheid tot

  1. gebruik maken van virtuele ontmoetingsplaats club.emmerik-nijmegen.nl (zonder extra kosten)
  2. bijwonen LAB360 workshops van andere leden (zonder extra kosten)
  3. openen van een Novio Euro rekening-courant o.a. voor onderlinge betalingen (zonder extra kosten)
  4. voorstellen van je eigen bedrijf of initiatief tijdens informele bijeenkomsten (zonder extra kosten)
  5. LAB360 vraag stellen en uit laten werken door middel van LAB360 workshop (N of € 2.500,-)

Lidmaatschapsgelden:

Categorie:Per jaar:
Professionals, ZZP-ers en kleine bedrijven tot 10 werknemersN of € 120,- ex BTW
Bedrijven vanaf 10 maar met minder dan 50 werknemersN of € 360,- ex BTW
Bedrijven en instellingen met meer dan 50 werknemersN of € 720,- ex BTW
Studenten, gereduceerd tariefN of € 60,- inclusief BTW

Per lidmaatschap is het volgende aantal accounts voor het online platform beschikbaar:

Klein: 1-9 personen1 account
Middel: 10-49 personen3 accounts
Groot: meer dan 49 personen5 accounts
Extra accounts10 euro/jaar

 Je kunt via deze pagina lid worden.